Wednesday, 13 November 2019

Welke verzekeringen passen bij jou?

clubgreen.nl - Voor het groene nieuws!

In Nederland zijn veel verzekeringen beschikbaar voor een uiteenlopend aantal zaken. Welke verzekeringen geschikt zijn voor jou en of ze verplicht zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. De belangrijkste verzekeringen die geboden worden zijn de volgende:

 • Zorgverzekering
 • Reisverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Autoverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Opstalverzekering

De zorgverzekering

De basis zorgverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht die ouder is dan 18 jaar. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. En is alleen voordelig voor mensen die zorg nodig hebben uit het aanvullende pakket. Wanneer je al jaren bij dezelfde zorgverzekeraar zit. Is het aan te raden om na te gaan of je desbetreffende verzekeringspolis nog wel bij je past. Voor de basisverzekering geldt dat de dekking van dit pakket elk jaar door de overheid wordt vastgesteld. Wat wel verschilt per zorgverzekeraar is de premie en de keuzevrijheid die daarbij geboden worden. De keuzevrijheid gaat over hoe vrij je bent om te bepalen waar je zorg wilt verkrijgen. Dit is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat geboden wordt.

Bij sommige polissen sluiten verzekeraars contracten met zorgverleners en kun je veelal alleen bij deze gecontracteerde zorgverleners de zorgkosten volledig vergoed krijgen. De voordelen van het afsluiten van een aanvullende verzekering zijn dat je meer zorg vergoed krijgt zoals orthodontie, alternatieve geneeswijzen, brillen en lenzen, fysiotherapie, reisvaccinaties en hoortoestellen. Wanneer je zorgt behoeft uit het aanvullende verzekeringspakket is het aan te raden deze af te sluiten, zodat de zorg hieruit voordelig vergoed wordt. Een nadeel van een aanvullende verzekering, zijn de maandelijkse hogere premiekosten die betaald moeten worden. Welke basisverzekering en aanvullende verzekeringen bij je passen, is volledig afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en zorgbehoeften.

De reisverzekering

Wanneer je op reis gaat, is het aan te raden een reisverzekering af te sluiten. Dit is echter niet verplicht. Het belangrijkste voordeel van het afsluiten van een reisverzekering is de hulp die geboden wordt in noodsituaties. Hierbij gaat het vooral om bijvoorbeeld extra reiskosten als gevolg van het vroeger moeten afbreken van de vakantie of juist wanneer je langer dan gepland dient te verblijven. Deze situaties kunnen optreden in geval van ziekte, ongeval of overlijden. Deze kosten worden door geen enkele andere verzekering gedekt en het is daarom een groot voordeel wanneer je reist. Reisverzekeringen verschillen vaak erg van elkaar. De gemiddelde premies liggen tussen de 72 en 266 euro per jaar. Ook de voorwaarden, het eigen risico en het dekkingsgebied per verzekering verschillen erg.

De verschillende dekkingen die naast de buitengewone kosten bij veel reisverzekeringen worden geboden zijn: bagage, medische kosten, autopechhulp, vervangend vervoer en verblijf, wintersport en bijzondere sporten, ongevallen en rechtsbijstand. Daarnaast kun je ook kiezen of je een doorlopende reisverzekering behoeft of een kortlopende reisverzekering. Bij een kortlopende reisverzekering sluit je een verzekering af voor een bepaalde reisperiode terwijl je voor een doorlopende verzekering doorlopend verzekerd bent. Een voordeel van de kortlopende verzekering is dat je kosten laag blijven. Een voordeel van de doorlopende verzekering is dat je altijd verzekerd bent op reis. Een nadeel hiervan is dat de kosten vaak een stuk hoger liggen.

De aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is de verzekering waarbij je schade die je per ongeluk veroorzaakt bij anderen vergoed kan krijgen. Dit kan zomaar gebeuren, bijvoorbeeld wanneer er in je huis een waterleiding springt en dit schade veroorzaakt bij de onderburen, of wanneer je per ongeluk iets kapotmaakt. Voor deze onbedoelde en meestal onverwachte situaties is het vaak verstanding een aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Het afsluiten van deze verzekering is in Nederland echter niet verplicht.

Aan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering zitten eigenlijk alleen maar voordelen. Zo betaal je meestal maar een paar euro per maand en ben je verzekerd tot maximaal 2,5 miljoen euro. Met deze verzekering ben je verzekerd voor ongevallen waarvoor je volgens de wet aansprakelijk bent. Wel ben je alleen verzekerd voor gevallen waar geen sprake is van opzet. Hierbij ben jij en je eventuele huisdieren wereldwijd verzekerd van schade die per ongeluk toegebracht is aan anderen. Gezinsleden en kinderen tot 27 jaar kunnen ook meeverzekerd worden op de polis. 

aansprakelijkheidsverzekering

De autoverzekering

Iedereen die in Nederland een auto op zijn naam heeft staan is verplicht een autoverzekering af te sluiten. In Nederland moet je in dat geval minimaal een WA-verzekering afsluiten, de minst uitgebreide dekking die je kunt kiezen. Hiermee wordt de schade die je als bestuurder aanricht bij andere personen en voertuigen gedekt. Elke auto die de weg op gaat is sowieso met deze verzekering gedekt waardoor de tegenpartij altijd garantie heeft op vergoeding bij schade die aan is gericht door de ander. Wanneer je de weg op gaat met een auto die niet verzekerd is, heb je een grote kans op een hoge boete. Daarnaast lopen de kosten bij gemaakte schade in dat geval erg hoog op.

Wanneer je geen autoverzekering afsluit worden deze kosten niet vergoed. Het is dus noodzakelijk wel een autoverzekering af te sluiten wanneer je in het bezit bent van een auto die op je naam staat. De dagwaarde en het bouwjaar van je auto zijn belangrijke factoren bij het kiezen van een passende autoverzekering. Er valt te kiezen uit verschillende dekkingen en zijn er ook verschillende aanvullende verzekeringen beschikbaar. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvullende verzekering afsluiten voor hulp bij pech en rechtsbijstand en voor geval van blijvende invaliditeit of overlijden bij een ongeluk. Bij het kiezen van een autoverzekering is het aan te raden om de dekking te bepalen naar de leeftijd van de auto. Een auto met een lage dagwaarde heeft een verzekering met een lagere dekking nodig. 

De rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand betekent het verkrijgen van hulp bij juridische conflicten. Elke persoon kan betrokken raken bij een conflict en soms is het niet mogelijk om met een andere partij tot een overeenkomst te komen. Om deze reden kan het voordelig zijn om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Hoewel iedereen recht heeft op rechtsbijstand, zijn hier wel kosten aan verbonden. Met een rechtsbijstandsverzekering, worden veel van deze kosten gedekt. Wanneer je een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekering krijg je hulp van juristen die werken bij de rechtsbijstandsverzekeraar.

De juridische hulp die je dan krijgt is verzekerd. Een advocaat kost doorgaans per uur hetzelfde als een rechtsbijstandsverzekering per jaar. Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering kent dan ook zeker voordelen wanneer je hier gebruik van maakt. Bij het kiezen van een rechtsbijstandsuitkering kies je zelf de mate van de dekking en daarmee ook de hoogte van de premie. De dekking van dit soort verzekeringen bestaat doorgaans uit verschillende modules. Je kiest dan ook zelf voor welke modules je dekking wenst. Je kunt kiezen uit dekking voor fiscale conflicten en vermogensconflicten, consumentenconflicten, woonconflicten en consumentenconflicten. Daarnaast wordt er ook dekking geboden voor mediation bij echtscheidingen en verkeersrechtsbijstand.

De inboedelverzekering

Met de inboedel wordt alles in huis en de tuin wat verhuisbaar is zonder dat er schade ontstaat bedoeld. Dit heeft niet zozeer te maken met onvoorzichtigheid, maar met de vraag of spullen nagelvast zitten of niet. Wanneer iets wel nagelvast zit, vallen de spullen niet onder de inboedelverzekering. Spullen die onder andere vallen onder de inboedel zijn: meubels, lampen, televisies, computers, gordijnen, vazen, etc. Bij sommige spullen is het afhankelijk van hoe deze bevestigd zijn of ze onder de inboedelverzekering vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verschillende soorten trappen of kasten.

Wanneer er bijvoorbeeld brand uitbreekt en je inboedel raakt daardoor beschadigd, dan kun je een beroep doen op je inboedelverzekering, wanneer je deze hebt afgesloten. De inboedelverzekeraar vergoedt in dat geval de kosten van de opgelopen schade. Bij het afsluiten van een inboedelverzekering maakt het niet uit of je een gekochte of gehuurde woning betrekt. Doorgaans kun je kiezen uit een allrisk inboedelverzekering of een extra uitgebreide inboedelverzekering. Bij een allriskverzekering wordt er ook schade gedekt die je zelf onbedoeld toebrengt aan je inboedel. Bij een extra uitgebreide inboedelverzekering zijn je spullen vooral gedekt wanneer het gaat om water- storm- en brandschade en inbraak. Of een inboedelverzekering voor jou voordelig is, is volledig afhankelijk van je persoonlijke situatie. De afweging die je hierbij dient te maken gaat over de waarde van je inboedel en je financiële situatie. 

Inboedelverzekering

De opstalverzekering

Wanneer je beschikt over een eigen woning is het verstandig om een opstalverzekering af te sluiten. Hiermee voorkom je dat je hoge kosten door schade aan je huis zelf moet bekostigen. Een opstalverzekering verzekerd alles wat in en rondom je huis nagelvast zit, ook wel de opstal genoemd. Een opstalverzekering is hetzelfde als een woonhuisverzekering en dekt schade door verschillende oorzaken zoals stormschade, waterschade en brandschade. Ook bij de opstalverzekering kun je kiezen uit de allrisk en de extra uitgebreide opstalverzekering.

Ook hierbij zit het verschil hem in de zelf toegebrachte schade die ook gedekt wordt bij de allrisk verzekering en de schade die toegebracht wordt door factoren van buitenaf. Wanneer je eigenaar bent van een woning, ben je niet wettelijk verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Indien je een huis koopt en daarbij een hypotheek bij de bank afsluit, dan kan de bank je wel verplichten een opstalverzekering af te sluiten. Wanneer je een eigen huis bezit is het gezien de hoge waarde van je huis zeker aan te raden wel een opstalverzekering af te sluiten. De premiekosten liggen een stuk lager dan de kosten die ontstaan bij veroorzaakte schade.

Het bericht Welke verzekeringen passen bij jou? verscheen eerst op clubgreen.nl.source https://www.clubgreen.nl/welke-verzekeringen-passen-bij-jou/

Welke problemen veroorzaakt stikstof?

clubgreen.nl - Voor het groene nieuws!

Volgens de overheid doet Nederland te weinig om de uitstoot van stikstof te verlagen. Om deze reden is er een commissie opgezet die aanbevelingen biedt die het stikstofgehalte naar beneden zouden brengen. Een van deze aanbevelingen is het aanpakken van de landbouw. En daarbij het drastisch verkleinen van de veestapel. Daarnaast zou de maximale snelheid op snelwegen teruggebracht moeten worden naar 100 kilometer per uur. 

Wat is stikstof?

Stikstof is een element dat naast zuurstof de samenstelling van lucht vormt. De meest belangrijkste voedingsstof voor planten en daarom essentieel voor de productie van voedsel. Om deze reden wordt stikstof toegediend als meststof in de landbouw. Gedeeltelijk komt hierdoor een deel van de stikstof in de vorm van ammoniak in de lucht terecht. Ook in andere sectoren worden stikstofdioxide uitgestoten, bijvoorbeeld in de industrie en het verkeer. 

Waarom moet het stikstofgehalte omlaag?

De uitstoot van stikstofdioxide en ammoniak dalen in Nederland neer op een kwetsbare natuur. Zeldzame planten die juist van een voedselarme bodem houden. Gaan verloren doordat de omgeving zodanig wordt gecreëerd voor planten die van een voedselrijke bodem houden. Zo wordt bijvoorbeeld de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. Daarnaast verdwijnen insecten en andere dieren die van deze planten leven. Van de 160 Nederlandse natuurgebieden zijn er 120 waarvan het stikstofgehalte te hoog ligt. 

De aantasting van het ecosysteem

Reactieve stikstof in de lucht wordt verplaatst door de wind waarna deze op de bodem neerkomt. Doordat niet alle planten goed groeien in een stikstofrijke bodem. Verdwijnen dus veel plantensoorten, en daarmee ook de diersoorten die daarvan leven. Je kunt je voorstellen dat daardoor het hele ecosysteem ernstig uit balans raakt. En een te hoog stikstofgehalte ten koste gaat van de biodiversiteit. Typerende voorbeelden hiervan zijn de noord Europese boreale naaldbossen. In deze gebieden is duidelijk te zien. Dat stikstofdioxide en ammoniak veel mos en grassoorten en de blauwe bosbes doet verdwijnen. Daarnaast gaan veel geneeskrachtige en medicinale planten en kruiden verloren. De natuur wordt door deze disbalans steeds minder stabiel, alle planten spelen een rol in het ecosysteem. Wanneer deze uit balans raakt stort eigenlijk het hele systeem in.

De sterfte van eikenbomen

De meest negatieve effecten van de hoge stikstof uitstoot zijn te zien. Bij eikenbossen in droog zandlandschap zoals bijvoorbeeld in Noord-Brabant, de Veluwe en Limburg. De massale sterfte van eikenbomen is daar het gevolg van een bodem met een veel te hoge zuurtegraad. De oorsprong van dit probleem ligt bij de stikstof en zwavelverbindingen. Beter bekend als de zure regen. Waardoor de bodem langzaamaan in zuurtegraad heeft toegenomen. De concentratie van aluminium is daardoor steeds hoger geworden. En die van calcium, magnesium en kalium juist steeds lager. Hoewel er geen zure regen door zwavelverbindingen meer bestaat in Nederland. Veroorzaakt de stikstof uitstoot nog steeds voor dergelijke problemen. De bodemverzuring gaat hierdoor geleidelijk maar gestaag. Wat zich nu vooral uit in de eikensterfte. 

Wat is zure regen ook alweer?

Hiervoor blikken we terug naar de jaren zeventig. In deze tijd speelde er ook al problemen rondom de stikstof. De combinatie met zwavelverbindingen in de lucht. Die ook negatieve gevolgen had op de natuur, werd dit zure regen genoemd. In de media waren toen dagelijks beelden van bruine of dode bomen te zien die hierdoor aangetast werden. Het zwavelgehalte is echter wel met 90% gedaald sinds de jaren 80 en de zogenoemde zure regen is daarom niet exact meer het probleem. Maar de stikstofproblemen zijn gebleven en niet zodanig teruggedrongen. Dat het geen negatieve effecten meer heeft op de natuur. Deels is de stikstof uitstoot wel met ongeveer de helft teruggebracht. Maar is sinds 2010 weer gestagneerd. 

Het verlagen van de maximale snelheid

De overheid wenst de uitstoot van stikstofdioxide, ofwel fijnstof, te beperken. Deze uitstoot van de industrie en het verkeer zijn ook schadelijk voor mens en dier. Dit draagt namelijk bij aan de vorming van fijnstof in de lucht waardoor bijvoorbeeld smog ontstaat. Door de maximale snelheid aan te passen. Denkt de overheid het fijnstof gehalte in de lucht te kunnen verlagen. 

Verkleinen van de veestapel

Het inkrimpen van de veestapel wordt genoemd als oplossing voor de te hoge stikstofuitstoot. Uit studies blijkt dat uit deze oplossing het meest te halen. Ongeveer 40% van de stikstofneerslag in natuurgebieden komt van veehouderijen. Bij een halvering van de veestapel zou de uitstoot van stikstof dus met 20% dalen. De meeste uitstoot komt voor bij rundvee, waarbij dan ook het hoogste percentage valt terug te dringen. 

Wat is het probleem bij de veehouderij?

Het probleem bij de stikstofuitstoot is vooral de ammoniakuitstoot. Ammoniak zit in mest en 90% van die uitstoot in Nederland komt van de landbouw en de mest die daarvoor gebruikt wordt. Vooral drijfmest heeft een hoog ammoniakgehalte. En is daarom een van de grootste boosdoeners in het stikstof probleem. Al vanaf de jaren negentig worden er maatregelen getroffen om schadelijke ammoniak terug te dringen. En om deze reden vinden veel veehouderijen dat zij te hard aangepakt worden in deze stikstof discussie. De industrie is naast de veehouderij een enorme bijdrager aan het stikstofprobleem. Deze industrieën krijgen minder maatregelen opgelegd vergeleken met de veehouderij en landbouw. Daarnaast heeft de landbouw de stikstofuitstoot ongeveer weten te halveren. Sinds de jaren negentig, terwijl de verkeers- en opslagindustrie hier helemaal niet in is geslaagd. En de uitstoot in deze industrie vrijwel niet teruggedrongen is.  

Veehouderij en stikstof

Getroffen maatregelen in de veehouderij

De lucht in de stallen dient bijvoorbeeld al gezuiverd te worden met speciale filters. En drijfmest wordt alleen nog in de bodem aangebracht. Het gebruik van afgesloten mestsilo’s draagt tegenwoordig op veel plekken ook bij aan een beperkte uitstoot. Daarnaast scheelt het ook veel wanneer het vee in de wei staat in plaats van in een stal. Dankzij deze maatregelen die tussen 1980 en 2003 voorgeschreven werden. Is de stikstof uitstoot uit dierlijke mest al met ruim een kwart gedaald. 

Economie en natuur

Boeren doen dus al het een en ander om het stikstofprobleem aan te pakken. Echter is de uitstoot van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden te hoog en tast het het delicate ecosysteem te veel aan. Op deze plekken zou het stikstofgehalte dus nog lager moeten zijn. Dan op andere plekken om zo zeldzame planten, insecten en andere dieren niet te laten verdwijnen. Naast het feit dat de industrie en het verkeer net zo goed aangepakt zouden moeten worden op de uitstoot van stikstof. Veel veehouders vinden dat er steeds weer nieuwe maatregelen opgedrongen worden aan de landbouw. Zonder dat daar daadwerkelijk goede onderbouwing voor bestaat. Zo vind bijvoorbeeld de Nederlandse Melkvee Vakbond. Dat de meetmethodes waarmee het stikstofgehalte berekent worden moeten veranderen. Deze methodes worden altijd berekend. Met formules die discutabel zijn. Beter zou zijn om de stikstofuitstoot te kunnen meten. 

Maatregelen om de natuur te herstellen

Een andere oplossing die door velen genoemd wordt. Is het overgaan op duurzame landbouw. Waardoor er maar weinig stikstof in het milieu komt. Daarnaast kunnen praktische herstelmaatregelen doorgevoerd worden om de natuur sterker te maken. Herstelmaatregelen die stikstof verwijderen zijn bijvoorbeeld plaggen of maaien. Ook de grondwaterpeil verhogen blijkt effectief. Bovendien lopen er onderzoeken om de bodemkwaliteit te verbeteren. Door het toevoegen van gemalen gesteente, ook wel steenmeel genoemd. De geschoten bodemverzuring kan hiermee teruggedraaid worden en ook duurzaam in stand gehouden worden.

PAS: programmatische aanpak stikstof

Aan de ene kant dient de natuur beschermd te worden en aan de andere kant mag economische groei niet teveel geremd worden. Het antwoord daarop wordt de PAS genoemd. Dat staat voor de programmatische aanpak stikstof. In het PAS wordt de maatregel getroffen dat boeren tien kiloton minder stikstof uit moeten gaan stoten. Een deel van de stikstof die minder wordt uitgestoten wordt als percentage ontwikkelingsruimte berekend. Waarmee boeren en gemeenten die een nieuwe weg willen inslaan dit kunnen gebruiken om stikstof uit te stoten.

Daarnaast leveren de projecten die de natuur herstellen deze ruimte op. Direct na de start van deze aanpak zijn er meteen duizenden vergunningen afgegeven. Voor de uitbreiding van industrieparken, wegen en boerenbedrijven. Dit gebeurt dan voordat het zeker is of de natuur wel echt herstelt en de stikstofuitstoot daadwerkelijk daalt. Van lang niet alle natuur-herstelprojecten is eigenlijk duidelijk of deze eigenlijk werken. Naast de grote hoeveelheid stikstof die nog steeds uitgestoten wordt. Menigeen ziet dit dan ook als niet effectief en een hypotheek nemen op de toekomst. Natuurorganisaties hebben dan ook veel bezwaar gemaakt over het afgeven van zoveel vergunningen. 

Bezwaren van de stikstofaanpak

Deze bezwaren kwamen terecht bij de Raad van State. De Raad van State was niet zeker. Of deze manier van stikstofaanpak wel toegestaan werd binnen de Europese natuurwetgeving. Hierop kwam kritiek gezien Nederland al ruimte geeft om stikstof uit te stoten. Nog voordat het stikstofgehalte daadwerkelijk gedaald is. Door het afwachten op de uitspraak van de Europese rechter in deze kwestie. Liggen enorm veel projecten stil, waaronder bestemmingsplannen van verschillende gemeenten. Honderden zaken worden door de Raad van State en Nederlandse rechtbanken aangehouden in deze kwestie. Totdat er meer duidelijkheid komt in eventuele aanpassingen van het huidige beleid. Wanneer de uitspraak van de Europese rechter oordeelt dat het Nederlandse beleid in strijd is met Europese regelgeving. Zal de PAS zodanig aangepast moeten worden dat het daar wel aan zal voldoen. 

Het bericht Welke problemen veroorzaakt stikstof? verscheen eerst op clubgreen.nl.source https://www.clubgreen.nl/welke-problemen-veroorzaakt-stikstof/

Tuesday, 12 November 2019

Waarom groeit de economie maar investeert het MKB niet?

clubgreen.nl - Voor het groene nieuws!

Het Midden- en Klein Bedrijf is binnen Nederland de drijvende kracht achter de economie. Het gaat momenteel goed met de economie in Nederland en daarvan wordt het MKB als fundament gezien. Onder het Midden- en kleinbedrijf vallen ondernemingen. Die een jaarlijkse omzet van minder dan 50.000.000 euro genereren en daarbij minder dan 250 werknemers hebben. Of ondernemingen met minder dan 43.000.000 euro balanstotaal en minder dan 250 werknemers. Ondanks het feit dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Blijft het MKB de uitgaven laag houden en worden er weinig investeringen gedaan.

De economie groeit

Het bruto binnenlands product blijft groeien. En het MKB is daarbij verantwoordelijk voor 71% van de werkgelegenheid. Bovendien blijft het MKB op alle fronten groeien:

 • De werkgelegenheid groeit met 2,9%
 • Het aantal bedrijven groeit met 5,1%
 • De toegevoegde waarde groeit met 5,3%
 • De arbeidsproductiviteit groeit met 2,4%
MKB Bedrijven

Waardoor wordt het MKB geremd?

Er zijn ook verschillende factoren geconstateerd die het structurele groeivermogen van het MKB remmen. Zo worden er lage investeringen gedaan en nemen de bedrijfsinvesteringen niet toe. De investeringsquote van het midden- kleinbedrijf daalt zelfs met 3% vergeleken met 2011. Toen de economie er een stuk slechter voorstond. Daarnaast heeft ongeveer een kwart van de ondernemers te maken met een tekort aan personeel. En tegelijkertijd zijn de lonen in veel sectoren niet gegroeid en achter gebleven. Bij de ontwikkelingen van arbeidsproductiviteit. Hierdoor blijft arbeid relatief goedkoop en de arbeidsmarkt is daardoor krap. Om deze reden voelen veel ondernemers er minder voor om te investeren. In arbeidsbesparende technologieën. Deze investeringen zijn nou juist vaak de drijvende kracht achter de stijging van arbeidsproductiviteit.

Overige hindernissen

Bij de analyses over de staat van het mkb worden nog enkele obstakels geconstateerd. Er bestaan grote verschillen binnen de productiviteit. Binnen verschillende bedrijfstakken lopen de groei en de arbeidsproductiviteit sterk uiteen. Kleinere bedrijven zijn gemiddeld minder productief dan grotere. 

Het groeien naar  een hogere grootteklasse

Daarnaast groeit slechts een klein deel van het MKB door naar een hogere grootteklasse. Er zijn voortdurend bedrijven die starten en groeien. Net als er bedrijven ook krimpen en stoppen te bestaan. Deze dynamiek zorgt dan ook voor vernieuwing binnen de economie. Bestaande bedrijven worden uitgedaagd wanneer nieuwe bedrijven met nieuwe verdienmodellen toetreden tot de markt. Maar 5% van de MKB-bedrijven is naar een hogere grootteklasse gegroeid die in 2010 bestonden. Het is lastig om de productiviteit van het MKB als geheel te laten groeien. Gezien schaal een grote rol speelt. Per saldo groeien er maar weinig bedrijven door.

Conjunturele schommelingen

Een groot percentage van het MKB blijft kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen. Ondanks de hoogconjunctuur is de investeringsquote van het MKB niet gegroeid maar juist gedaald. Vergeleken met veel buitenlandse MKB-bedrijven. Financieren ondernemers in Nederland veel investeringen uit intern vermogen. Waardoor mogelijkheden voor externe financiering onbenut blijven. Ook lopen de rentabiliteits- en solvabiliteitsratio van het MKB op. Hieruit kan opgemaakt worden dat ondernemers momenteel weinig investeren in de groei van hun bedrijf. Vergeleken met het buitenland liggen de financieringsaanvragen dan ook een stuk lager.

Grote transities

Er wordt door het MKB weinig geïnvesteerd in grote transities zoals digitalisering, globalisering en verduurzaming. En dit vormt voor veel ondernemers een grote uitdaging. Cijfers laten zien dat slechts een zeer klein percentage investeert in internationalisering. Innovaties en digitalisering. Daarnaast investeren kleine bedrijven vaak weinig in de ontwikkeling van hun werknemers. Bij grootbedrijven volgen ongeveer 19,4% van de werknemers een cursus terwijl dit bij het MKB maar 13,6% is.

Hoe kan een duurzame groei van het MKB gestimuleerd worden?

MKB-bedrijven moeten productiever worden. Indien dit niet gebeurt dan dreigt de groei stil te vallen en zal de concurrentiepositie achteruit gaan. Op korte termijn zouden meer MKB-ondernemers blijvend moeten investeren in eigen verdienvermogen. Hiervoor heeft het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap een model voor duurzame productiviteitsgroei geïntroduceerd. Hierbij is duidelijk te zien voor ondernemers hoe zij hun verdienvermogen kunnen vergroten. Daarnaast wordt het voor beleidsmakers duidelijk welke factoren belangrijk zijn. Voor het vergroten van het verdienvermogen van MKB-bedrijven. En dus ook het structurele groeiproces.

Het model zet de volgende sectoren centraal:

 • Ondernemerschap: Missie, visie en strategie, bedrijfscultuur, leiderschap en communicatie en netwerken.
 • Managementpraktijken: monitoring, personeelsmanagement en doelen- en procesmanagement.
 • Human Capital: vaardigheden, aantrekking en behouden, leven lang ontwikkelen.
 • Productinnovatie: marktgedreven, duurzame groei en partners en kennisinstellingen.
 • Procesoptimalisering: Datagedreven sturing en besluitvorming, digitalisering en het verbeteren van werkprocessen.

Hogere investeringsambitie

MKB-bedrijven hebben baat bij meer investeringsambitie. In periodes van hoogconjunctuur doen ondernemers er juist goed aan om meer te investeren. Dit geldt vooral voor investeringen in menselijk kapitaal en de manier waarop zij hun bedrijf runnen. Hiermee wordt de productiviteit van het bedrijf verhoogt. En sterkt dit tevens structureel de Nederlandse economie.

De overheid en de groei van het MKB

Om het groeivermogen van MKB-bedrijven meer te stimuleren liggen er ook een aantal taken voor overheden. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk volgens het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap.

Voor het beleid van nationale en regionale overheden:

 • Een gezonde marktdynamiek stimuleren door beleid te voeren. Dat specifiek gericht is op doorgroei en waarbij fiscale prikkels niet in de weg staan.
 • Het beleid zou niet alleen op de koplopers gericht moeten zijn. Maar ook op het gedeelte waar het grootste deel van het MKB zich bevindt. Daar kan de meeste impact op het groeivermogen gerealiseerd worden.
 • Op MKB-brede en grootschalige investeringen in menselijk kapitaal zou ingezet moeten worden. MKB initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van werknemers zouden ondersteund moeten worden. Op deze manier kunnen werknemers hun vaardigheden blijvend marktconform houden. Hierbij zou niet de baan centraal moeten staan maar juist de mens. Bovendien hebben werknemers en ondernemers hier zelf ook verantwoording in. Er zijn dan ook al veel marktinitiatieven. Waarin de overheid een initiërende en aanvullende rol kan spelen.

Het stimuleren van doorgroei

De analyses wijzen uit dat bedrijven niet genoeg investeren om door te kunnen groeien. Dit is ondanks de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren. Een zeer beperkt percentage van de MKB bedrijven groeit door. Terwijl doorgroei juist erg wenselijk is gezien grotere bedrijven een stuk productiever zijn dan kleinere. Daarnaast houdt een gezond ondernemersklimaat ook in dat bedrijven. Die niet productief genoeg zijn. Makkelijk kunnen stoppen en niet gehinderd moeten worden. Bij een tweede kans. De doorgroei van MKB-bedrijven wordt door veel overheidsmaatregelen beïnvloed. Doorgroei kan onder andere gestimuleerd worden door:

 • De arbeidsmarktwetgeving richten op het aantrekkelijk maken van het aannemen van werknemers en de werkgeverslasten verlagen.
 • Fiscale regelgeving zou prikkels moeten bieden om doorgroei te stimuleren. Zonder dat er obstakels ontstaan om op te starten of waardoor het vestigingsklimaat benadeeld wordt.
 • Er zou een eerlijke verdeling moeten bestaan van de belastingdruk tussen het MKB en grootbedrijf. Hierdoor wordt er een eerlijk speelveld gecreëerd voor ondernemers.
 • De overheidsdienstverlening zou makkelijk vindbaar moeten zijn. De dienstverlening die betrekking heeft op financiering, innovatie, internationaal ondernemen. En ontwikkeling van personeel zijn het belangrijkst. Dit kan gerealiseerd worden door doorverwijzing tussen instanties te laten plaatsvinden.
 • Beleid en wetgeving zouden consistentie en stabiliteit moeten bieden voor een aantrekkelijk investeringsklimaat. In tijden van onzekerheid waarin onduidelijke beleidswijzigingen doorgevoerd worden. Zullen veel MKB-ondernemers zich afwachtend opstellen.
 • Het faciliteren van betere toegang voor ondernemers voor investeringen in structurele groeiplannen. Het gaat hierbij vaak om investeringen waarbij de ondernemer niet direct zekerheid kan bieden. Zoals investeringen in menselijk kapitaal. Dit soort investeringen zijn cruciaal voor het mee kunnen gaan. In transities en het benutten van kansen die groei genereren.
 • De fiscale behandeling tussen eigen en vreemd vermogen dient nader geanalyseerd te worden. Wat kan bijdragen aan betere toegang tot financiering.  

Beleid gericht op het ontwikkelen van vaardigheden

Binnen het MKB wordt het zogeheten ‘leven lang ontwikkelen’ nog maar weinig toegepast. Slechts 14% van de werknemers binnen de economische sector volgt scholing binnen het MKB. Echter neemt de noodzaak van het beschikken over nieuwe vaardigheden en kennis steeds meer toe. En moet concurrentievoordeel vooral gehaald worden uit menselijk kapitaal.

economie

Digitale en technische vaardigheden worden voornamelijk steeds belangrijker. Informeel leren op de werkvloer zijn van belang maar vaak niet voldoende om verschil te kunnen maken. Daarom is een mkb-brede en grootschalige inzet nodig dat gericht is op ‘leven lang ontwikkelen’. Het overheidsbeleid is op dit gebied steeds meer in ontwikkeling. De aandachtspunten vragen om overheidsmaatregelen. Die zich vooral richten op het stimuleren van de ontwikkeling van het individu. Zo worden werknemers in staat gesteld. Om de eigen persoonlijke ontwikkeling te sturen. Dit betekent ook dat werknemers investeren in werkzekerheid. En zich bij cursussen en scholing niet alleen richten op hun huidige baan.

Werknemers kunnen hier zelf verantwoordelijkheid voor nemen door het te spenderen ontwikkelingsbudget. Te gebruiken voor het trainen van vaardigheden voor een nieuwe functie. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Bovendien is het van belang dat ondernemers ook voldoende tijd indelen voor het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden. Voor het implementeren van verschillende beleidsinterventies. Is een experimentele aanpak vereist om vast te kunnen stellen welke effectief blijken. Deze zouden goed gemonitord moeten worden. Om vast te kunnen stellen of het MKB op deze manieren voldoende in zijn groei gestimuleerd wordt.

Het bericht Waarom groeit de economie maar investeert het MKB niet? verscheen eerst op clubgreen.nl.source https://www.clubgreen.nl/waarom-groeit-de-economie-maar-investeert-het-mkb-niet/

Vergelijk de goedkoopste zorgverzekeringen

clubgreen.nl - Voor het groene nieuws!

In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het is daarom aan te raden de beschikbare zorgverzekeringen goed met elkaar te vergelijken. En na te gaan welke dekking voor jou belangrijk is. Op basis daarvan kun je op een weloverwogen manier de juiste zorgpremie afsluiten. Die aansluit op jouw zorgbehoeften. Een zorgverzekering dekt de medisch noodzakelijke gezondheidszorg. En in Nederland is het afsluiten hiervan voor iedereen ouder dan 18 jaar verplicht. Jongeren en kinderen kunnen voor die tijd worden meeverzekerd met een van de ouders. Een zorgverzekeraar is daarop verplicht de aanvraag voor de basisverzekering te accepteren. De dekking van de basisverzekering wordt elk jaar door de overheid bepaald. De dekking van de  basisverzekering is dan ook bij elke zorgverzekeraar gelijk. Echter kunnen de mate van keuzevrijheid en kosten verschillen. Waardoor het verstandig is om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Zorgverzekering vergelijken

Het is verstandig om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Om kosten te besparen en om de juiste premie te vinden die bij jouw specifieke zorgbehoeften past. Ieder jaar stellen zorgverzekeraars weer nieuwe premies vast en kunnen dekkingen veranderen. Het is om deze reden altijd goed om na te gaan wat er precies in je pakket verandert. En om te zien of het zinvol is om over te stappen. De goede zorgverzekering kiezen kan lastig zijn. Gezien dit volledig afhangt van je persoonlijke zorgbehoeften en het aanbod van zorgverzekeraars. Het is hierbij belangrijk vooraf te bedenken welke zorg je nodig denkt te hebben voor het komende jaar. En of deze zorg uit de basisverzekering of uit de aanvullende verzekering vergoed wordt. De volgende punten zijn belangrijk bij het kiezen van de juiste zorgverzekering:

 • Welke zorg denk je nodig te hebben komend jaar?
 • Heb je veel zorg nodig uit de basisverzekering?
 • Welk eigen risico is het meest gepast?
 • Welk soort basisverzekering wil je?
 • Heb je aanvullende zorg nodig?
 • Is het mogelijk om eventuele aanvullende zorg zelf te betalen of zijn de premiekosten lager dan de zelf te betalen zorgkosten?

De goedkoopste en de beste zorgverzekering

Een goedkope zorgverzekering wordt niet uitsluitend bepaald door de hoogte van de zorgpremie. Het kan voordeliger zijn om een iets hogere premie te betalen wanneer je daardoor dure zorg wel vergoed krijgt. Dit is niet alleen van toepassing op de aanvullende zorg. Maar ook op de zorg uit de basisverzekering. Voor bijna alle zorg uit de basisverzekering geldt het zogeheten eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premiekosten zijn. Maar hoe meer je eerst zelf moet betalen tot er iets vergoed wordt.

Bij een zorgverzekeraar met een lage premie, kan je hierdoor duurder uit zijn dan met een zorgverzekering waarbij je een iets hogere premie betaalt. Wat de beste zorgverzekering is, hangt volledig af van jouw zorgbehoeften en de zorgkosten die daarbij horen. De goedkoopste zorgverzekering is daarom niet per se de beste zorgverzekering. De beste zorgverzekering is de verzekering waarbij je de kosten van de zorg vergoed krijgt die jij nodig hebt.

Eigen risico

Het eigen risico wordt betaald voor de zorg uit de basisverzekering. Dit is een bedrag dat betaald wordt voordat de zorgkosten uit de basisverzekering vergoed worden. Het minimaal verplichte eigen risico bedrag is 385 euro. Dit is per 100 euro te verhogen tot 885 euro. Hoe hoger je bedrag aan eigen risico, hoe lager de zorgpremie is. Wanneer je meer zorg uit de basisverzekering nodig hebt. Is het dus aan te raden niet je eigen risico te verhogen. Wanneer je kiest voor een hoog eigen risico en een lage premie. Is het raadzaam geld achter de hand te hebben voor wanneer wel zorg nodig is. Gezien de zorg dan duur kan zijn. Vaak is het wel mogelijk om het eigen risico in meerdere termijnen te betalen.

Premies vergelijken

De premies van zorgverzekeringen lopen nogal uiteen. Nieuwe zorgpremies worden voor het volgende jaar altijd uiterlijk in november bekendgemaakt. Voor elke Nederlander boven de 18 jaar is een basisverzekering verplicht. De dekking van deze basis is bij elke zorgverzekeraar gelijk. Wat wel afwijkt is de premie die voor de verzekering gevraagd wordt. De keuzevrijheid beïnvloedt eveneens de premie. Deze keuzevrijheid verschilt per zorgverzekeraar en ook per zorgverzekering van dezelfde zorgverzekeraar. In de basisverzekering voor 2020 wijzigen er een aantal vergoedingen:

 • Bereiding van prijzige medicijnen wordt vergoed.
 • Het stoppen met roken wordt voordeliger en het eigen risico voor begeleiding hierin vervalt.
 • Voor patiënten die langdurig ver moeten reizen voor hun behandeling komt een logeervergoeding van 75 euro per nacht. Als er sprake is van minimaal drie aaneensluitende behandelingen.
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten en zorg door specialisten in de ouderengeneeskunde wordt het volgende jaar vergoed.
 • Durvalumab, Abemaciclib en Fampyra werden dit jaar toegevoegd aan de basisverzekering en blijven in 2020 ook in het basispakket.

Een aanvullende verzekering is niet verplicht en is ook bij geen enkele zorgverzekeraar hetzelfde. Niet qua dekking en niet qua prijs. Een aanvullende verzekering kan onder andere afgesloten worden voor fysiotherapie, de tandarts, zwangerschapszorg, brillen en lenzen en alternatieve geneeswijzen.

De goedkoopste zorgverzekering voor 2020

De laagste premie voor de basisverzekering betaal je bij de Gewoon ZEKUR polis. De top vijf goedkoopste premies met een laag eigen risico van 385 euro is als volgt:

 • Zekur voor 98,50 euro
 • ZieZo selectief voor 101,95 euro
 • Univé select voor 105,85 euro
 • Ziezo Basis voor 105,95 euro
 • Bewust voor 105,95 euro

De goedkoopste zorgpremies met een verhoogd eigen risico van 885 euro zijn als volgt:

 • Ziezo selectief voor 82,95 euro
 • Anderzorg basis voor 86 euro
 • Gewoon Zekur voor 86,50 euro
 • Ziezo Basis voor 86,95 euro
 • Zelf Bewust Polis van De Friesland voor 87,75 euro

De natura verzekering

Er bestaan verschillende soorten basisverzekeringen. Namelijk de naturaverzekering, de restitutieverzekering en de combinatieverzekering. Bij een naturapolis betaalt de zorgverzekeraar de zorgkosten direct. Dit gebeurt alleen bij de zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft en deze kosten worden dan volledig vergoed. Zorgverzekeringen sluiten vaak contracten af met zorgverleners. Zorgverzekeraars kijken bij het afsluiten van deze contracten niet alleen naar prijs maar ook naar de kwaliteit van de zorg. Wanneer je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgbehandelaar, wordt je zorg helemaal vergoed. Bij naturapolissen kun je dan ook meestal alleen kiezen voor een arts waarmee een contract is afgesloten. Wanneer je dit niet doet moet je alsnog een deel van de rekening zelf betalen. Het is dus aan te raden vooraf aan de behandelaar te vragen of deze een contract heeft met de zorgverzekering.

De restitutieverzekering

Bij de restitutiepolis krijgt men een volledige vergoeding en heb je meer keuzevrijheid als het gaat om zorgverleners. Maar ook hierbij sluiten zorgverzekeraars vaak contracten af met zorgverleners. Wanneer er geen contract is afgesloten met de behandelaar dan is het vaak zo dat je de rekening voor moet schieten en kun je deze later bij de zorgverzekeraar declareren. Bij een volledige restitutiepolis ben je helemaal vrij om je eigen zorgverleners te kiezen en je vaak dus eerst de rekening zelf betaalt waarna je hem declareert. Wanneer je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met zorgaanbieders over de betaling, dan hoef je niks voor te schieten.

De combinatiepolis

Een combinatiepolis is een variant tussen de restitutieverzekering en de naturaverzekering. Bij deze combinatiepolis geldt dat bij sommige zorgsoorten recht is op zorg zoals bij de naturapolis en bij andere zorgsoorten recht is op vergoeding zoals bij de restitutiepolis. Polissen mogen tegenwoordig alleen nog restitutiepolis heten wanneer zij ook bij niet gecontracteerde behandelaars de zorgkosten volledig vergoeden, tenzij deze excessief hoog zijn. Het gevolg van deze recente nieuwe regelgeving is dat enkele polissen die voorheen restitutiepolissen waren nu combinatiepolissen zijn.

De budgetpolis

Een budgetpolis is eigenlijk een goedkopere maar ook beperktere naturapolis. Bij de budgetpolis geniet je van een lagere zorgpremie wat wel tot 15% kan schelen met andere polissoorten. Maar er zijn ook nadelen aan deze budgetpolis. De zorgkeuze is namelijk beperkter en zo zijn er maar een beperkt aantal ziekenhuizen gecontracteerd. Voor herhaalrecepten maak je meestal gebruik van de online apotheek en ook declaraties worden meestal alleen online ingediend. Contact met je verzekeraar gaat bij deze polissen vrijwel alleen via de mail of chat. 

Wat zijn de verschillen tussen de goedkoopste zorgverzekeringen?

De verzekeringssoorten voor de goedkoopste zorgverzekeringen voor 2020 zijn als volgt:Bij een eigen risico van 385 euro:

 • Zekur polis voor 98,50 euro is een naturapolis
 • ZieZo selectief voor 101,95 euro is een budgetpolis
 • Univé select voor 105,85 euro is een naturapolis
 • Ziezo Basis voor 105,95 euro is een budgetpolis
 • Bewust voor 105,95 euro is een naturapolis

Bij een eigen risico van 885 euro:

 • Ziezo selectief voor 82,95 euro is een budgetpolis
 • Anderzorg basis voor 86 euro  is een budgetpolis
 • Gewoon Zekur voor 86,50 euro is een budgetpolis
 • Ziezo Basis voor 86,95 euro is een naturapolis
 • Zelf Bewust Polis van De Friesland voor 87,75 euro is een naturapolis

Het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering

Wanneer je de juiste zorgverzekering voor jou hebt gevonden en je stapt over en sluit een nieuwe zorgverzekering af, dan heb je daarna veertien dagen bedenktijd. Wanneer je twijfels hebt of je wel de juiste of goedkoopste verzekering hebt afgesloten kun je binnen deze periode de afsluiting kosteloos annuleren. Deze wettelijke bedenktijd geldt vanaf het moment dat je de bevestiging van je nieuwe zorgverzekering ontvangt.

Het bericht Vergelijk de goedkoopste zorgverzekeringen verscheen eerst op clubgreen.nl.source https://www.clubgreen.nl/vergelijk-de-goedkoopste-zorgverzekeringen/

Nederland leeft steeds bewuster en gezonder

clubgreen.nl - Voor het groene nieuws!

Nederlanders zijn in steeds grotere mate bezig met hun gezondheid en leefstijl. Leefstijl is een verzamelnaam voor het gedrag waarmee invloed op de gezondheid uitgeoefend kan worden. Hierbij kun je denken aan lichaamsbeweging, voeding, stress, ontspanning en slaappatronen. Maar daarnaast ook de manier waarop je met tegenslagen omgaat. Of de wijze waarop je over jezelf denkt hebben invloed op je gezondheid. De totaalbalans van deze factoren bepalen naast je omgeving veelal je gezondheid. Tegenwoordig zijn velen bezig de kwaliteit van hun leven te verhogen. En zijn er veel ontwikkelingen die de leefstijl van de gemiddelde Nederlander verbeteren.

Gezonde voeding

Het voedingspatroon van de gemiddelde Nederlander is de afgelopen jaren voorzichtig verbeterd. Zo zijn er meer mensen fruit en groente gaan eten. Daarnaast eten Nederlanders een stuk minder vlees en drinken ze minder suikerhoudende dranken dan voorheen. De trend van gezond leven en eten dringt zich nog niet tot alle doelgroepen door. En er is daarom ook nog gezondheidswinst te behalen. Wanneer deze trend zich door blijft ontwikkelen kan dit helpen om chronische ziekten en overgewicht tegen te gaan.

Gezond eten staat de laatste jaren hoog in het vaandel. Bij velen en wordt men zich steeds bewuster van wat de beste voeding is om je levenskwaliteit te verhogen. Er zijn verschillende trends op het gebied van voeding, maar het is altijd belangrijk je te realiseren. Dat elk mens anders is en andere behoeften heeft dan de ander. Het is vooral essentieel om in te zien dat een gezonde voeding gaat om de juiste balans van de inname van voedingsmiddelen.

Voedseltrends in Nederland

Het afgelopen jaar waren de volgende ontwikkelingen te zien op het gebied van gezonde voeding in Nederland:

 • Vette snacks met gezonde ingrediënten. Bijvoorbeeld de groentechips, pizza met groentebodem en de veganistische burger. Steeds meer mensen genieten van deze gezondere varianten van hun favoriete snacks.
 • Duurzaam eten. Biologisch is vaak lekker en gezond, maar niet per se duurzaam. Veel mensen associeerde biologisch met duurzaam, maar ook daarin groeit het bewustzijn sterk. Duurzaam eten wordt steeds meer net zo belangrijk gezien als biologisch eten.
 • Werelds eten. Alle culturen komen aan bod wanneer het om eten gaat tegenwoordig. Hierbij kiezen velen gezonde en calorie arme gerechten uit exotische gebieden.
 • Hennep. Het ingrediënt hennep in eten wordt steeds populairder doordat veel onderzoeken uitwijzen dat dit een positieve werking heeft. Zo is er tegenwoordig markt voor hennep thee, hennep muesli en hennepeiwitten. Ook het consumeren van wietolie voor de gezondheid wordt een steeds meer geaccepteerd gegeven.
 • Het Keto dieet. Steeds meer mensen volgen dit koolhydraatarme dieet met minimale eiwitinname en heeft de focus op de inname van gezonde vetten.
 • Veganistisch eten wordt steeds meer geaccepteerd. Veganistisch eten wordt steeds normaler. Vegetarisch eten was al een tijd lang genormaliseerd maar nu wordt het niet eten van zuivel en andere dierlijke producten ook steeds gangbaarder.
 • Sesamzaad: Sesamzaad wordt steeds meer als gezonde toevoeging aan gerechten gezien. Zo is tegenwoordig tahin, de sesampasta die voor hummus gebruikt wordt zeer populair.
 • Tegenwoordig vindt men het minder belangrijk om perfect uitziend fruit en groente te consumeren. Waar het vooral om draait is of het biologisch, organisch en onbespoten is.
Nederland leeft steeds bewuster

Beweging en een gezonde levensstijl

Vandaag de dag zien steeds meer mensen in dat beweging essentieel is voor hun gezondheid. Dit houdt het lichaam actief en heeft bovendien een positieve uitwerking op de geest. Steeds meer mensen zien in dat langdurig stilzitten schadelijk is voor de gezondheid. En men doet dan ook steeds meer om dit te veranderen.

Waarom is bewegen belangrijk?

Voor iedereen is het gezond om elke dag vijf keer per week matig tot intensief te bewegen. Dit wil zeggen ongeveer 30 tot 45 minuten per dag. Hieronder kunnen, op de fiets naar je werk gaan of een flinke wandeling met de hond maken, ook vallen. Het is voor het lichaam een stuk gezonder om dagelijks 30-45 minuten te bewegen. Dan een paar keer per week lang achtereen. Het is hierbij belangrijk dat de hartslag oploopt, je stofwisseling geprikkeld wordt en je bloeddoorstroming versnelt. Beweging zorgt ervoor dat het lichaam natuurlijke endorfines aanmaakt die voor positiviteit en pijnvermindering zorgen.

Daarnaast heeft het lichaam regelmatig doorbloeding nodig. In beweging gaat de bloedsomloop een stuk sneller dan in ruststand. Waarbij dit ongeveer een minuut duurt. Dit zorgt ervoor dat je weefsels sneller kunnen ontgiften en er meer zuurstof en voedingstoffen bij de cellen komen. Te fanatiek bewegen is echter wel ongezond. Gezien dit de mitochondriën kan vernietigen. Dit zijn de energiecentrales van de cellen in het lichaam. Om deze reden worden topsporters op latere leeftijd vaak erg dik. De mitochondriën kunnen de energie dan niet meer optimaal verbranden en kan er overgewicht optreden. Veel Nederlanders zien sporten ook niet meer als enkel een manier om gewicht te verliezen en lichamelijk sterker te worden. Maar ook als een middel om je geestelijk direct beter te voelen, stress te verminderen en gelukkiger te leven.

Nieuwe bewegingstrends

Steeds meer Nederlanders zijn gezond in beweging en daarbij ontwikkelen zich dan ook steeds weer nieuwe trends om goed in beweging te blijven:

 • Het dragen van technologie. Ook wel wearables genoemd, is technologie dat op het lichaam gedragen kan worden. Hierbij kun je denken aan fitness trackers, smartwatches maar ook apps voor de smartphone die bijvoorbeeld je stappen meten. Deze draagbare technologie om gezond te blijven bewegen wordt vandaag de dag steeds populairder.
 • Tegenwoordig wordt groepstraining steeds populairder. De vorm is niet geheel nieuw, maar samen sporten om de motivatie te verhogen is iets wat steeds meer leeft. Zo bieden sportfaciliteiten ook steeds meer groepstraining aan zoals bootcamp, spinning en aerobics.
 • HIIT trainingen worden ook steeds meer geliefd. HIIT staat voor high intensity intervaltraining en is een korte training met een intervalkarakter. Deze bewegingsvorm past dan ook perfect binnen een drukke levensstijl. Hierbij zorg je eerst dat je lichaam opgewarmd is en start je daarna met een interval waarbij je versnelt naar 80 of 90 procent van je totale vermogen. Deze training helpt bij het verbeteren van de conditie en gewichtsverlies.
 • Fitness voor senioren. Ook de senioren onder ons zijn zich steeds bewuster van de essentie van bewegen binnen een gezonde leefstijl. Dit draagt bij aan het behouden van een goede conditie en verkleint de kans op (chronische) ziektes. Daarnaast hebben steeds meer sportfaciliteiten seniorenprogramma’s in hun pakket.

Gezond onderwijs

In Nederland komen steeds meer zogeheten gezonde scholen. Een gezonde school besteedt zijn aandacht en tijd aan gezondheid zo efficiënt en effectief mogelijk. De aanpak van de gezonde school helpt structureel en planmatig aan de gezondheid van zijn leerlingen werken. Scholen kunnen zich tegenwoordig profileren als gezonde school wanneer het aan de volgende pijlers voldoet:

 • Er moet beleid bestaan over alle maatregelen voor de gezondheid van de leerlingen en leraren.
 • Educatie over gezondheid. Er moet structurele aandacht bestaan in de lessen voor gezondheid.
 • Sociale en fysieke omgeving. Gezond gedrag wordt op deze scholen gestimuleerd door aanpassingen in de sociale en fysieke omgeving. Hierbij horen bijvoorbeeld een groen en beweegvriendelijk schoolplein en het betrekken van de ouders bij de school.
 • Op deze scholen worden gezondheidsproblemen tijdig gesignaleerd. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs.
bewuster en gezonder

De meerwaarde van gezond onderwijs

De bevordering van de gezondheid van kinderen en jongeren kent veel voordelen en dit zien ouders van tegenwoordig ook steeds meer in. Al op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor een toekomstige gezondheid. Een groot deel van de gezondheidsproblemen bij volwassenen kunnen in de jeugd al voorkomen worden door gezond gedrag te stimuleren. De aanpak van de zogeheten gezonde scholen wordt als een effectieve manier gezien om aan de gezondheid van het kind te werken:

 • Er bestaat meer inzicht in de risicofactoren en gezondheidsproblemen van leerlingen waarop bepaalde activiteiten aangesloten kunnen worden.
 • Wordt er integraal en structureel aan het gezondheidsthema gewerkt.
 • Er wordt een breed aanbod aan activiteiten geboden die voldoen aan bepaalde gezondheidscriteria.

Overige leefstijl trends

Naast de bovengenoemde positieve ontwikkelingen op het gebied van een gezonde leefstijl. Zijn er nog een aantal punten die daar significant aan bijdragen. Ook op de volgende punten leeft de Nederlander steeds bewuster:

 • Geen verspilling. Men wordt steeds creatiever met restjes voeding en bewuster over onnodige verpakkingen. Velen wensen milieuvriendelijke verpakkingen en worden steeds bewuster over hoe men bij kan dragen aan minder afval in ons land. Ook steeds meer      winkels worden steeds kritischer. En op steeds meer plekken vind je herbruikbare zakken of kun je zelf potten meenemen. Bovendien worden recepten voor het koken met kliekjes steeds populairder.
 • Beter slapen. Er zijn steeds meer hulpmiddelen een slaap-apps om beter te kunnen slapen. Een goed slaappatroon is essentieel voor een gezond bestaan. Hierbij kun je zelf monitoren hoe je slaapt en zijn er geluiden en oefeningen beschikbaar. Om je beter te helpen slapen en gezond wakker te worden.
 • Emotie en intuïtie worden steeds belangrijker binnen een gezonde leefstijl. Facebook wordt door velen te commercieel gezien en men wil weer geïnspireerd worden voor een goede emotionele gezondheid. De Nederlander zoekt tegenwoordig weer naar goede films, boeken, theater en echte gesprekken.

Wellness uitjes. Om de batterij weer op te laden genieten velen van een paar citytrips per jaar. Of juist van een weekend rust met wellness arrangement. Tegenwoordig worden kortere en meerdere vakanties per jaar populairder dan langere zomervakantie. Zo kun je meerdere keren per jaar je batterij weer opladen.

Het bericht Nederland leeft steeds bewuster en gezonder verscheen eerst op clubgreen.nl.source https://www.clubgreen.nl/nederland-leeft-steeds-bewuster-en-gezonder/

Je eigen huis kopen en inrichten

clubgreen.nl - Voor het groene nieuws!

Wanneer je een huis gaat kopen zijn er verschillende fasen die je doorloopt tot de koop. Nadat je daadwerkelijk het huis bezit en je de sleutel krijgt. Kun je je huis in gaan richten, helemaal naar jouw smaak. Maar waar let je eigenlijk op bij het kopen en de inrichting van jouw eigen huis?

Budgetteren en oriënteren

 De eerste fase bij het kopen van een huis is je budget bepalen en je oriënteren op de huizenmarkt. Op welke manieren kan je een koophuis financieren? Wat is je beschikbare budget? Voor welke hypotheken kom je in aanmerking? Wanneer je duidelijk hebt wat je kunt besteden, kun je beginnen met de oriëntatie op de huizenmarkt. Welke huizen vallen er binnen je budget? Wat zijn je persoonlijke wensen? Hierbij denk je natuurlijk aan op welke plek je zou willen wonen. Of je een tuin wilt, hoeveel slaapkamers, het type woning etc. Daarnaast is het handig om na te denken of je graag met een aankoopmakelaar zou werken of niet.

Bezichtigen en bieden

Nadat je besloten hebt naar wat voor huis je precies zoekt en je budget bepaald is, kun je huizen uitkiezen die je graag zou willen bezichtigen. Bij de bezichtiging let je natuurlijk op hoe het huis je persoonlijk bevalt. Maar daarnaast is het handig ook te letten op de bouwkundige staat van de woning en of het er bijvoorbeeld gehorig is. Daarnaast is het handig om foto’s te maken tijdens de bezichtiging. Zodat je later je bezichtiging terug kan kijken. Dit is zeker aan te raden wanneer je meerdere huizen bezichtigt. Wanneer je een geschikte woning hebt gevonden waar je graag zou willen wonen. Kun je op de woning bieden.

Bij het doen van een openingsbod, neem je de conclusies van de eerste budgettering fase mee. Wat kun je bijvoorbeeld maximaal lenen? Daarnaast is het handig om te onderzoeken wat het huis daadwerkelijk waard is. En een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Wanneer je een bod doet, kun je ook ontbindende voorwaarden opstellen. Zo maak je de verkoper duidelijk, dat de koop niet doorgaat onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer het niet mogelijk is om de hypotheek rond te krijgen. Je kunt een bod schriftelijk, per mail of telefonisch doen. Bevestig hem altijd zwart op wit, zodat je bod duidelijk blijft met eventuele toelichtingen.

Koopcontract, hypotheek en overdracht

Meestal is de verkoopmakelaar degene die het koopcontract opstelt. Het is verstandig dit contract zeer nauwkeurig na te gaan. Nadat een koopcontract getekend is, is deze namelijk bindend. Wel heeft de koper wettelijk drie dagen bedenktijd om van de koop af te zien. Wanneer je uitgezocht hebt welke hypotheek je wilt, vraag je een offerte aan bij de bank. Hierbij kan je geholpen worden door een adviseur. Daarna krijg je een renteaanbod waarin de hypotheeksom staat. De afgesproken rente en de stukken die je moet aanleveren. Wanneer dit voorstel is ondertekend, ontvang je de bindende offerte.

Bij de overdracht van het huis, wordt de woning nog een laatste keer geïnspecteerd. Dit wordt gedaan om na te gaan of het huis daadwerkelijk volgens de afspraken wordt opgeleverd. Daarna ga je met de verkoper naar de notaris voor het tekenen van de transportakte en ontvang je de sleutels. Een notaris is een neutrale derde die de overdracht van woningen in goede banen leidt. De koper kiest meestal de notaris waarmee samengewerkt wil worden. 

Koopcontract hypotheek en overdracht

Je eigen huisinrichting financieren

Als je dan eindelijk het huis van je dromen in je bezit hebt. Kun je natuurlijk niet wachten om er daadwerkelijk in te trekken. Bij je eigen droomhuis, hoort natuurlijk jouw persoonlijke inrichting naar smaak. Wanneer je na het kopen van het huis niet veel budget meer hebt, kun je op verschillende dingen letten. Zodat je toch je gewenste interieur van je nieuwe woning kunt financieren. Wanneer je geld gespaard hebt voor de inrichting, is het aan te raden om daar eerst een beroep op te doen.

Hiermee beperk je financiële risico’s waar je eventueel later spijt van kunt krijgen. Daarnaast kun je bij veel interieuraanbieders, veel meubels en andere zaken op afbetaling kopen. Wanneer je hiervoor kiest, sluit je een contract af met de desbetreffende winkel en kun je het koopbedrag achteraf in termijnen betalen. Hiervoor hoeven meestal geen ingewikkelde kredietcontroles uitgevoerd te worden, zoals dat vaak bij de bank gaat.

Het is hierbij wel verstandig om na te gaan of je inderdaad de capaciteit hebt om de afbetalingen te voldoen. En goed te kijken naar het budget wat je maandelijks beschikbaar hebt. Je kunt alleen voor deze optie kiezen wanneer je financieel in staat bent om aan de betalingsverplichtingen te voldoen om latere problemen te voorkomen. Daarnaast kun je ook bekijken of de bank je een persoonlijke lening wilt verstrekken voor de de inrichting van je huis. Een bank zal je alleen een lening verstrekken, wanneer je deze daadwerkelijk financieel kan dragen. Hierbij wordt gekeken naar je inkomen en eventuele andere leningen. De rente is bij deze leningen relatief laag en de aflostermijnen overzichtelijk. Je kunt je altijd vrijblijvend laten informeren bij de bank.

Waar let je op bij het inrichten?

Waar begin je nou eigenlijk met de inrichting van je nieuwe huis? Nadat je de sleutel hebt ontvangen, wil je natuurlijk zo snel mogelijk beginnen. Om te beginnen kun je je dingen afvragen als welke stijlen passen bij mij? Welke kleuren spreken mij aan? Bij welke materialen voel ik mij prettig? Om te beginnen kun je het best eerst inspiratie opdoen voordat je spullen aanschaft. Hiervoor kun je woonwinkels bezoeken, door woonmagazines bladeren of op woonwebsites kijken. Daarnaast kun je ook inspiratie opdoen bij je familie of vrienden die hun eigen huis hebben ingericht.

Bovendien kun je op de website Pinterest ook gigantisch veel wooninspiratie vinden en je ideeën handig bewaren. Ook is het aan te raden om goed op de indeling van je huis te letten en in gedachten te houden welke kamer je waarvoor wilt gebruiken. Ook is het aan te raden de indeling van je huis op orde te hebben, voordat je het inricht. Wanneer je nog een muur wilt verwijderen of toevoegen bijvoorbeeld, is het handig om dat te doen voordat je er spullen inzet. Bij het inrichten van je huis kun je jouw persoonlijke woonstijl kiezen en gaan voor bijvoorbeeld een robuuste look, een romantische stijl of kun je juist gebruik willen maken van natuurlijke elementen.

Ten slotte is het aan te raden niet meteen te veel woondecoratie te kopen, maar dit geleidelijk te doen. Zo voorkom je dat je spullen uiteindelijk niet gebruikt en je inrichting te onoverzichtelijk wordt.

Wat zijn de interieur trends van dit moment?

De actuele woontrends van dit moment zijn in een stijl van bewust leven en leven volgens nieuwe normen. Dit liet de trendlezing zien van de grote inspiratie interieurbeurs Heimtextil in Frankfurt. Tegenwoordig leven we in een snel digitaliserende wereld met nieuwe technologieën als het 5G netwerk en Google home, die voor en nadelen kennen, maar ook onzekerheden met zich meebrengen. Velen mensen gaan hierom steeds bewuster leven, bekommeren zich om het welzijn van alle wereldburgers, zoeken ze naar rust en mindfulness en staat mentale gezondheid hoog in het vaandel. Ook kiezen veel mensen ervoor om duurzame interieurobjecten aan te schaffen. De consument wil steeds vaker weten waar hun producten vandaan komen en hoe deze producten geproduceerd worden. Om deze reden publiceren steeds meer meubelfabrikanten ook het verhaal achter de producten die zij aanbieden.

Wat zijn de interieurtrends

Interieur met karakter

Op dit moment zijn interieurstijlen met warme en donkere kleuren en daarbij rijkelijk gestoffeerde materialen populair. Daarbij doen aardse kleuren als terracotta, zand- en kleiachtige tinten en bruintinten het erg goed. Daarnaast zie je tegenwoordig vaak kleuren als zacht oranje en groentinten. Geen felgroen maar eerder munttinten, kaki of geelgroen. De materialen waarmee veel mensen nu hun nieuwe huis inrichten zijn vaak beton, terazzo, marmer en natuursteen, wat volledig in lijn ligt met de nieuwe interieurtrends.

Ook is de zogeheten Shaker stijl is tegenwoordig populair. De Shakers zijn een religieuze groep die een geheel authentieke design esthetiek gecultiveerd heeft. Deze stijl is zeer sober met gelakt hout dat vaak in grijzige en donkere kleuren geverfd is. Daarbij komen duidelijke contrasten tussen glanzende en matte vlakken naar voren. Daarbij zijn alle textuur-finish producten erg populair. Men gaat tegenwoordig veel voor vlakken als gekalkte muren, natuursteen met reliëf, interessante tekeningen en terrazzovloeren. Wat vooral veel overeenkomt qua materialen en kleuren is de warmte die het uitstraalt. Dit komt zowel terug in de stoffen als de harde materialen. Het lijkt wellicht of men tegenwoordig op zoek is naar contact met de omgeving en men meer kiest voor de natuurlijke uitstraling, duurzame producten en aardse kleuren.

Een kleine woning inrichten

Steeds meer mensen wonen tegenwoordig in de stad en daardoor worden er steeds meer kleine appartementen gerealiseerd. Met kleine appartementen worden appartementen onder de 50m2 bedoeld. Hierdoor is het zogeheten hybride wonen populair geworden. De traditionele scheidingen van ruimtes als kamers, badkamer en keuken werkt vaak niet meer in deze tijd. Daarom is het tegenwoordig een trend om kleine ruimtes  zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken en hierbij  nog steeds een minimalistische stijl aan te houden. Spreekt jou dit aan? Dan kun je je bij veel interieurspecialisten laten inspireren om je nieuwe hybride appartement in te richten. 

Het bericht Je eigen huis kopen en inrichten verscheen eerst op clubgreen.nl.source https://www.clubgreen.nl/je-eigen-huis-kopen-en-inrichten/

Hoe duurzaam is Nederland eigenlijk?

clubgreen.nl - Voor het groene nieuws!

Er wordt vaak geconstateerd en gesuggereerd dat Nederland bij één van de minst duurzame landen van de EU hoort. Het gaat dan vooral over dat Nederland de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie niet gaat halen. Met het percentage energie dat uit duurzame bronnen wordt gegenereerd. In Nederland zou in 2020 14% uit duurzame bronnen moeten komen. Terwijl dit in 2018 nog maar op 6,6% lag. In geen enkel EU land ligt dit zo ver uit elkaar. Vooralsnog hebben 11 lidstaten de klimaatdoelstellingen reeds gehaald. Nederland werkt aan het inhalen van deze achterstand door het aanleggen van windmolenparken op zee. Die pas na 2020 opgeleverd zullen worden en dus niet meetellen voor de klimaatdoelstelling van de EU. Echter, kun je je afvragen of het behalen van deze doelstelling alleen. Daadwerkelijk staat voor de verduurzaming van een land. Duurzaamheid is weliswaar een veel breder begrip dan alleen het opwekken van duurzame energie.

Wat is duurzaamheid eigenlijk?

Duurzaamheid is een containerbegrip, dat enorm breed is en waardoor het lastig is een specifieke definitie te geven. De term wordt voor van alles gebruikt zoals: duurzaam ondernemen, duurzame producten, duurzame economie, duurzame landbouw, duurzame levensstijl en nog veel meer. In het algemeen wordt er met duurzaamheid verwezen naar het uithoudingsvermogen van processen en systemen. En vaak gaat het dan over biologische en ecologische processen en systemen.

Dit klinkt vrij abstract en dus is een duidelijkere definitie wellicht: het beheren van de planeet zodat komende generaties even goede of juist betere bestaanscondities krijgen dan de huidige generatie die heeft. Hieruit zou men wel uit kunnen opmaken dat de verduurzaming van een land veel meer omvattend is dan het opwekken van energie alleen. Dit betekent zeker niet dat het meer opwekken van duurzame energie niet significant bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Het opwekken en gebruik van fossiele brandstoffen is zeker zeer vervuilend. Maar wel dat het een eenzijdige belichting is van de verduurzaming van Nederland.

Hoe duurzaam is Nederland

Duurzaamheidsinitiatieven in Nederland

Zo zijn er enorm veel initiatieven en projecten van organisaties, lokale overheden en burgers die daadwerkelijk bijdragen aan een duurzamere samenleving. Duurzaamheid gaat dan ook niet alleen maar over klimaat, maar ook over hoe wij als mens duurzamer met de aarde en met elkaar omgaan en hoe ecologische en sociale processen en systemen gerespecteerd en weer gecreëerd worden. Zo worden er talloze projecten opgezet in Nederland met onder andere de volgende thema’s: circulaire economie, voedsel, water, sociale innovatie, biodiversiteit, onderwijs, landbouw, sociale innovatie, energie, regionale netwerken, omgevingswet, etc.

Verduurzaming door biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over de verscheidenheid van soorten dieren, planten en ecosystemen. Hoe diverser de soorten en gezonder de ecosystemen, hoe gezonder en duurzamer onze leefomgeving is. In Nederland ontstaan er bijvoorbeeld problemen met betrekking tot hittestress en water door een enorme druk die toeneemt op landelijk en stedelijk gebied. Wat komt door een grote vraag naar woon- en werklocaties. In de realiteit zijn woon- en werkomgeving en de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groene leef- en werkomgeving hebben positieve effecten op leefbaarheid, gezondheid, klimaataanpassing.

Vaak werd de natuur en bouwinrichting niet integraal gezien, maar tegenwoordig zijn er steeds meer initiatieven die hier de nadruk op leggen. Deze projecten geven de aandacht aan groen en biodiversiteit bij bouwprojecten, ook wel natuurinclusief bouwen genoemd. Hierbij wordt de natuur geïntegreerd waardoor de biodiversiteit vergroot word. Zo worden er bijvoorbeeld verblijfplaatsen voor mussen en vleermuizen geïntegreerd. Waardoor de biodiversiteit toeneemt en wordt er balans gebracht aan het ecosysteem waardoor minder overlast is van muggen en muizen. Daarnaast zijn er talloze projecten die groene daken aanleggen waardoor het in de zomer koeler is en water makkelijker afgevoerd kan worden. Hierdoor wordt het energieverbruik drastisch naar beneden gehaald.

Verduurzaming in de productie en distributie van voedsel

De sectoren tuinbouw, landbouw en visserij zijn verantwoordelijk voor het voeden van vele monden in Nederland. Wanneer het gaat om de productie en distributie van voedsel, richten verschillende initiatieven zich meer op de natuur, mens en dier, oftewel de verduurzaming van de voedselketen. Het huidige voedselsysteem is nog niet duurzaam, terwijl voedsel de eerste levensbehoefte van de mens is. Duurzaamheidsprojecten die binnen dit thema vallen stellen belangrijke vraagstukken rondom de voedselvoorziening centraal:

Verduurzaming door een circulaire economie

Een circulaire economie raakt alle sectoren en gaat over hoe deze met elkaar samenwerken en met elkaar in verbinding staan. Projecten binnen Nederland die zich hiermee bezig houden organiseren zich rondom de volgende vraagstukken:

 • Kan er circulair samengewerkt worden en hoe beïnvloedt dat de werkgelegenheid?
 • Hoe wordt een circulaire economie organisatorisch geregeld?
 • Hoe wordt er voor gezorgd dat er aan dezelfde opgave gewerkt wordt en kennis efficiënt gedeeld wordt?
 • Wat betekent een circulaire economie voor overheden, het onderwijs, ondernemers, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties?

Verduurzaming in het onderwijs

Het onderwijs is van enorm belang bij de verduurzaming van Nederland. Hierbij gaat het om het opleiden van nieuwe generaties om te kunnen werken aan de vraagstukken van de toekomst. Daarnaast hebben jongeren zelf steeds meer interesse om zich bezig te houden met duurzaamheid. Het onderwijs legt de basis bij de jeugd om interesse te ontwikkelen in onze aarde als leefsysteem en om vaardigheden en kennis te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame manier van werken en leven. De doelen die duurzame onderwijsprojecten zich hierbij stellen zijn:

 • Inhoudelijke informatie bieden over duurzaamheid, natuur en milieu en deze informatie verankeren in onderwijssystemen.
 • Het breed beschikbaar maken van lesmaterialen, kennis en activiteiten door middel van open source platforms zoals Kennisnet.
 • Leraren ondersteunen en met elkaar in verbinding stellen om kennis en ervaringen hierin te delen.
 • Het stimuleren van betekenisvol leren, hiermee wordt het leren aan de hand van reële vraagstukken op relevante locaties bedoeld.

Verduurzaming met water

Nederland is een waterland en de duurzaamheidsprojecten die hierover gaan zijn dan ook uiteenlopend en talrijk. Deze houden zich vooral bezig met:

 • Watereducatie: het stimuleren van duurzaam waterleiderschap en management in het onderwijs.
 • Waterveiligheid: het bedenken en ontwikkelen van inclusieve processen en innovatieve technologieën.
 • Waterkwaliteit: het terugdringen van microplastics en medicijnresten in ons water.

            Daarnaast worden er veel onderzoeken gedaan naar positieve gedragsbeïnvloeding voor een bewuste en duurzame omgang met water.

Verduurzaming door sociale innovatie

Veel Nederlanders en Nederlandse organisaties houden zich tegenwoordig bezig met een nieuwe manier van samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Eenvoudige oplossingen voor de belangrijke duurzaamheidsvraagstukken bestaan niet. Ondernemers en burgers bedenken samen met onderzoekers, het onderwijs en met overheden betere oplossingen dan met één van deze partijen, gezien alle belangen hierbij in acht worden genomen en kennis uit verschillende disciplines gedeeld wordt. Dit wordt gedaan in allerlei nieuwe organisaties en netwerken waardoor lokale initiatieven gemakkelijk groeien naar regionaal, nationaal of internationale niveaus. Tevens zorgt dit voor meer betrokkenheid van mensen bij publieke kwesties en ontstaan er veel nieuwe vormen van ondernemerschap. Hierdoor worden duurzame doelen sneller, effectiever en efficiënter. Ook op universiteiten worden steeds meer duurzaamheidsprojecten ontwikkeld waarbij de kennis van de studenten vaker gedeeld wordt met overheden en bedrijven.

Verduurzaming door regionale netwerken

De maatschappelijke uitdagingen op het gebied van verduurzaming in Nederland zijn groot. Vaak blijken maatschappelijke vraagstukken effectiever aangepakt te kunnen worden op regionaal niveau. Het feit dat internationale klimaatdoelstellingen niet gehaald worden met de acties van de overheid komt mede door een slechte samenwerking tussen overheden, onderzoeksinstellingen, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De samenwerking tussen burgers en overheden, ofwel tussen de leefwereld en de systeemwereld, verloopt vaak erg moeizaam. Gezien beide werelden over verschillende kennis en daadkracht beschikken is het jammer dat deze krachten nauwelijks gebundeld worden.

Zo weet de leefwereld vaak niet waar ze aansluiting kunnen vinden bij de systeemwereld en weet de systeemwereld veelal niet hoe er om kan worden gegaan met burgerinitiatieven en hoe deze gesteund kunnen worden. Op regionaal niveau is dan ook de slagkracht vaak groter om oplossingen te vinden dan op landelijk niveau gezien veel duurzaamheidstaken samenkomen in een bepaalde regio of bepaald gebied. Hierom worden netwerken geïnitieerd die dienst bieden als ontwikkelplek en ontmoetingsplek met als doel om sneller en effectiever een duurzame leefomgeving te creëren. In deze netwerken komen overheden, universiteiten, hogescholen, burgerinitiatieven, ondernemers en professionele ondersteuners samen om succesvol aan de slag te gaan waarbij de leefwereld en systeemwereld beter op elkaar aansluiten.

Is Nederland duurzaam?

Gezien de talrijke regionale initiatieven in elke provincie van Nederland, is Nederland wel degelijk hard aan het verduurzamen op uiteenlopende gebieden. Dat Nederland het minst duurzame land van de EU zou zijn, is een conclusie die getrokken wordt naar aanleiding van een eenzijdige visie over wat verduurzaming inhoudt. Nederland kan zeker meer bijdragen aan het verbruik van fossiele brandstoffen terugdringen, maar daarnaast worden er talloze projecten en initiatieven opgezet die juist heel erg veel bijdragen aan een duurzamere samenleving. De innovaties en samenwerkingsverbanden die tot stand komen zijn enorm waardevol in de bijdrage aan een betere wereld en is Nederland op het gebied van duurzame regionale projecten en burgerinitiatieven wellicht een van de meest vooruitstrevende lidstaten.

Waarom stikstof Nederland in z’n greep heeft

Het bericht Hoe duurzaam is Nederland eigenlijk? verscheen eerst op clubgreen.nl.source https://www.clubgreen.nl/hoe-duurzaam-is-nederland-eigenlijk/